Email Print

bachharer gorhaatei daam baarhate chalechhe peTroler


natun bachharer shurute pher baarhate chalechhe peTroler daam. aaj natun kare ghoshhita hate paare peTroler mUlya. Dalaarer tulanaay Taakaar daam kame Jaaoyaar janya peTroler daam liTaar prati 2 Taakaa 13 payasaa kare baarhate paare bale sUtrer khabar. prati 15 din antar garh aamadaani mUlyer bhittite raashhTraayatta tel sa`msthaaguli teler daam parJaalochanaa kare. aar sei anuJaayI rabibaar raatei daam ghoshhita haoyaar kathaa chhilo. kintu taa naa haoyaay ebaar somabaar natun daam ghoshhaNaa haoyaar sambhaabanaa rayechhe. liTaar prati peTroler daam baarhale kalakaataay taa habe 72 Taakaa 15 payasaa. dillite habe 67 Taakaa 77 payasaa. aar mumbaaiye daam berhe habe 72 Taakaa 78 payasaa.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি