Email Print

hariyaanaay pathadurghaTanaay mRita 11 shishu


ambaalaay ek marmaantik pathadurghaTanaay 11 shishu saha aarao 1 janer mRityu hala aaj. ei ghaTanaay aahata aarao 18 jan bharti haasapaataale. aahatader er e bharti karaa hayechhe. ei durghaTanaay praaN haariyechhe baaser chaalak. durghaTanaay mRita sakalei skuler chhaatra eba`m pratyekerai bayas 5-13-er madhye. er er chhaatra eraa. mRitader madhye 7 janake sanaakta karaa hayechhe. aaj sakaale sthaanIya er dhare chhaatra bojhaai gaarhiTi Jaachchhilo. sei samay ulTodik theke ekaTi Traaker sange skulabaasaTir mukhomukhi sa`mgharshha hay. ghana kuyaashaar kaaraNe durghaTanaaTi hayechhe balei pulisher anumaan. durghaTanaar par Traaker chaalak palaatak. khabar peye sekhaane Jaan jelaa prashaasaner uchchapadastha kartaaraa. shuru hay uddhaarakaaj. ei durghaTanaay hariyaanaar mukhyamantrI mRita shishuder paribaarer janya 1 laxa Taakaar xatipUraN ghoshhaNaa karechhen. ekai sange gurutara aahata shishuder janya 25<,>000 o alpa aahatader janya 10<,>000 Taakaa saahaaJyer kathaa ghoshhaNaa karen tini. ei ghaTanaar myaajisTreT parJaayer tadanter nirdeshao diyechhen hariyaanaar mukhyamantrI bhUpindar si`m hudaa. ei durghaTanaay gabhIr du:khaprakaashao karechhen tini.bachharer prathamei eman durghaTanaay shoke muhyamaan o`i shishuder abhibhaabak o skuler shixakaraa. edin Je mRita shishuder sanaakta hayechhe sei 7 janer naam hala eba`m .

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি