Email Print

aagun mokaabilaay shahare aarao 6Ti damakalakendra


agnikaanDa mokaabilaa karate ebaar shahare toiri karaa habe natun 6Ti damakalakendra. agnikaanDa druta mokaabilaar janya aaj prashaasanik boiThake basen mukhyamantrI. ei boiThakei tini ei siddhaanta nen. kaanDer parao shahare kramaagata agnikaanDa ghaTe giyechhe. emanaki gatakaal bachharer prathamadineo shahare hay du'Ti agnikaanDa. aaj prashaasanik boiThake mukhyamantrI mamataa bandyopaadhyaay chhaarhaao chhilen arthamantrI amit mitra<,> shilpamantrI paartha chaTTopaadhyaay<,> meyar pramukharaa. echhaarhaao chhilen kalakaataa pulisher damakaler uchchapadastha kartaaraa. aajaker boiThake siddhaanta neoyaa hay natun damakalakendra garhaa habe barhabaajaar<,> tilajalaa<,> garhiyaa o paramaa aailyaanDe. niyog karaa habe aarao 2000 karmI. ei damakal kendragulitei thaakabe biparJaya mokaabilaa dal. aajaker boiThake mukhyamantrI baarabaar pulish-damakal eba`m er madhye samanbay baarhaate balen. tini balen pulishake aarao sakriya hate habe. aain-shRi`Mkhalaa bajaay rekhe agninirbaapaN o biparJay mokaabilaau aarao daxa haye uThate habe sakalake. edin praay 2 ghanTaa dhare boiThak karen mukhyamantrI. shahare parapar Jebhaabe agnikaanDa ghaTe Jaachchhe taarai jere ei boiThak karen tini. ei agnikaanDer mato bipad rukhatei raajya sarakaarer paxa theke neoyaa hay ei siddhaanta.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি