Email Print

baam aamale anumodan chhaarhaa hata naa chaakari:


<">baam aamale anumodan chhaarhaa hata naa sarakaari chaakari. emanaki te baama aamale anumodaner bhittite niyog karaa hayechhe anek karmI.<"> aaj ei mantabya karen mukhyamantrI mamataa bandyopaadhyaay. baamaphranT sarakaare thaakaar samay 6 bachhar hayani baleo abhiJog tolen tini. aaj mahaakaraNe ek saa`mbaadik boiThake dhaaner daam baarhaanor prasange tini balen dhaaner daam raajya sarakaar Thik kare naa. daam nirdhaaraN kare kendra. ekai sange tini jaanaan saarer daam raajya baarhaayani. er opar theke sarakaar 2010 saale niyantraN tule niyechhe. saarer daame bhartukio deyanaa kendra. beshi daame kinate hay raajya sarakaarakei. taai daam baarhaate baadhya hayechhe raajya sarakaar. hakaar uchchhed habe kinaa taa jij`Naasaa karale mukhyamantrI jaanaan tini hakaar uchchhed karaben naa. oder rekhei shaharer soundarJyaayan karaa habe. mukhyamantrI edin aarao jaanaan kaanDe abhiJuktader JathaaJatha shaasti deoyaa habe. kaaukei konao bisheshh anumodane chhaarhaa habe naa baleo jaanaan tini.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি