Email Print

jorhaa se`Nchurir Thelaay koNaThaasaa dhonibaahinI


eba`m er haat dhare uThalo raaner paahaarhe. karalen Dabal se`Nchuri eba`m karalen se`Nchuri. aapaatata 291 raane liD karachhe asiraa. edin charam byartha bhaaratIya bolaararaa. byaktigata 134 raane aauT han. edike diner sheshhe 251 raane ekhanao aparaajita adhinaayak . taa`nr sange krije rayechhen . taa`nr raan 55. er aage ke dal theke baad deoyaar janya anek baar balaa hayechhilo. taa`nr krikeT bhabishhyat nei baleo mantabya karechhilen aneke. kintu aaj tini pher jhalase uThalen. taa`nr khelaa diye mukh bandha kare dilen samaalochakader mukh. aaj tini taa`nr 40tama se`NchuriTi haa`nkaalen. aar edin taa`nr eba`m asi adhinaayaker jorhaa se`Nchurir Thelaay aapaatata koNaThaasaa dhoni baahinI. Jadio gatakaal bhaaratIya byaaTi`mer taaser gharer mato bhe`Me parhaar par 37 raane 3Ti uikeT niye kichhuTaa haleo haal dharechhilen . kintu Je pich bhaaratIya byaaTas myaanader durbhaagyer kaaraN hala sei pichei dbitIya diner sheshhe kare phelalo 482 raan.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি