Email Print

prakaashye mukhyamantrIke aakramaN sechamantrIr


joT sarakaarer madhye kramaagata Taanaaporhen baarhachhe. gatakaal tRiNamUl netrI tathaa mukhyamantrI mamataa bandyopaadhyaay eba`m ka`mgres ekasange ku`tsaa chharhaachchhe bale abhiJog karen. aar taa`nr ei mantabyer jerei aaj dharmatalaay ka`mgreser gaN abasthaane raajya sechamantrI o ka`mges netaa maanas bhu`ni`Naa mukha khulalen. tini aaj o`i gaNasamaabeshe balen<, "> aamaraao mukha khulate paari. kintu aamaraa laxmaNarekhaa mene chali. aamaraa jaani joTa sarakaarake kibhaabe sammaan karate hay. taai mukh khulabo naa. taaraa sharik dal samparkita sab nIti bhaa`Mate paare kintu aamaraa bhaa`Mabo naa.<"> kendrer biruddhe mithyaa prachaar chaalaano hachchhe baleo abhiJog tolen tini. anyadike ka`mgres mukhapaatra pradIp bhaTTaachaarJya aaj sabhaay balen raajya sarakaarer konao myaanejamenT nei. taa`nraa jaane naa ki balate habe. indiraa bhabaner naam kena badal karaa hachchhe. aasale raajya sarakaar shudhumaatra jeder bashe ei kaaj karachhen. ka`mgres byakti aakramaNe bishbaasI nay baleo saaph jaanaan tini. edike 9i jaanuyaarI tRiNamUl Juba ka`mgres pratibaad samaabesher Daak dilo. ei pratibaad samaabesher abasthaan habe gaandhI mUrtir paadadeshe.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি