Email Print

pher pashchimabanga niye itibaachak TaaTaa goshhThI


pashchimabange shilpa niye itibaachak TaaTaader manobhaab. biniyoger xetre raajya sarakaar bandhutbapUrNa manobhaab dekhaale pashchimabange phirate raaji taaraa<,> jaanaalen TaaTaa goshhThIr karNadhaar ratan TaaTaa. biniyoger xetre pashchimabanga JatheshhTha gurutbapUrNa baleo mantabya karechhen tini. raajye taa`nder ekaTi meDikel senTaar rayechhe baleo mantabya karen tini. ullekhya<,> er aage hugalIte TaaTaa moTaras kaaraakhaanaa khulate cheyechhilo. sei marme chukti hayechhilo baamaphranT sarakaarer sange. kintu ta`tkaalIn birodhI daler daabite sei parikalpanaa aar baastabaayita haye uThate paareni. aar ekhan tRiNaMula raajya sarakaar haoyaay er pariprexite TaaTaa goshhThIr ei aagraha JatheshhTai gurutbapUrNa bale mane karaa hachchhe. edin beshi bikri hayani ei tathyake sampUrna nasyaa`t karen ratan TaaTaa. tini balen itimadhyei bikri haye giyechhe praay derh laxa gaarhi. aar aapaatata dijel gaarhi toirir konao parikalpanaa karachhen naa taaraa balei jaanaan tini.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি