Email Print

asamaye bRishhTi<,> durbhoge shaharabaasI


aaj sakaal theke kalakaataay shuru hala bRishhTipaat. ghUrNijharha <'>thaane<'>er prabhaabe uchchachaap balayer srishhTi haoyaate hachchhe ei bRishhTipaat. aagaamI 24 ghanTaa aakaash meghaachchhanna thaakabe<,> rayechhe bRishhTir sambhaabanaao<,> jaanaalo aalipur aabahaaoyaa daphatar. kalakaataar paashaapaashi haaourhaar bibhinna a`msheo edin sakaale meghaachchhanna aakaash. hugaliteo ekairakam abasthaa chhilo. bhore kuyaashaa thaakaleo belaa baarhaar sange sange berhechhe bRishhTi. bardhamaaneo sakaale besh kichhu a`Nchale hayechhe bRishhTi. pare bRishhTi kamaleo aakaash chhilo meghalaa. tabe bRishhTi haleo baataase jalIya baashhper parimaaN beshi thaakaay aaj shaharer taapamaatraa aarao baarhalo. kalakaataar taapamaatraa aaj hayechhe 20 Digri selasiyaas. shIter pathe ekhanao antaraay baayumanDale atirikta jalIya baashhpa. aabahabidaraa jaaniyechhen jalIya baashhpa naa kamale baarhabe naa shIt.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি