Email Print

raajye ka`mgres - tRiNamUl tarajaa tunge


tRiNamUl ka`mgres aar ka`mgres tarajaa abyaahata raajye. aaj mahaakaraNe xudra o kuTIrashilpa sharik daler mantrI manoj chakrabartI ebaar top haa`kalen tRiNamUler biruddhe. edin mahaakaraNe tini balen raayaga`Nj o maajadiyaar ghaTanaay raajya sarakaarer mukh purhechhe. prashna uThachhe sarakaarer nirapexataa niyeo. baamaphranT etadin Jaa karechhe bartamaan sarakaarao taai karachhe. tini aarao balen<, "> haaikamaanD Jedin balabe sedin chhe`nrhaa chaTir mato mantrIsabhaa chherhe debo.<"> edike aaj meyo roDer Juba tRiNamUl ka`mgreser sabhaay ka`mgresake pher karhaa baartaa dilen shilpamantrI paarth chaTTopaadhyaay. tini balechhen baamaphranTer sange Je ka`mgres kaaj karachhe naa taa ekabaar pramaaN kare dekhaak taaraa. mamataar bandyopaadhyaayer chhabi chhaarhaa ekaTaa nirbaachan jite dekhaak ka`mgres. tini aarao balen Je beriye Jaaoyaar darajaa kholaa aachhe. chaaile beriye Jete paare ka`mgres. aaj meyo roDer janasabhaay upasthit chhilen tRiNamUler mantrI o netaaraa. pratyekei saraasari aakramaN karen ka`mgresake.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি