Email Print

akaal barshhaNe byahata gangaasaagar melaar prastuti


akaal barshhaa shudhu kalakaataabaasIkei nay samasyaa sRishhTi karechhe gangaasaagar melaar prastutiteo. gata mangalabaar ei melaar aanushhThaanik sUchanaa haleo rabibaar theke bhirh jamate shuru kare sekhaane. edike bRishhTite naakaal hate hachchhe puNyaarthIder. hachchhe Jaanabaahan sa`mkraanta samasyaao. melaar prastutir praathamik parba saaraa haleo bighnita hachchhe baaki kaaj. parikaaThaamo<,> parishhebaa<,> niraapattaa ityaadi JaabatIya byaapaare e bachhar ta`tpar hayechhe raajya sarakaar. ebaar pratham gangaasaagare neoyaa hachchhe naa tIrthakar. e bachhar 5 laxerao beshi puNyaarthI bhirh jamaaben gangaasaagare bale mane karachhe jelaa prashaasan. gatabachharer tulanaay baarhaano hayechhe baas o bheseler sa`mkhyaar. thaakachhe pripeD Tyaaksio. anyadike kapil munir aashram o melaa praangan niraapattaar gheraaTope murhe phelaa hayechhe. raajya pulisher paashaapaashi thaakachhe o. jalapathe najaradaari chaalaabe nou-senaa o upakUl raxI baahinI.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি