Email Print

er saThik taalikaa prastut karaa habe:subrata


Jaaraa pratidiner kaajer bhittite betan paan<,> taader doinik Taakaa baa chek deoyaar prakriyaa shuru karabe raajya sarakaar. aaj mahaakaraNe e kathaa jaanaalen subrata mukhopaadhyaay. tini aaj mahaakaraNe aarao jaanaan Je Jadi paribaaraprati ekaadhik sadasya kaaj kare aar taader bayas Jadi 18 bachharer beshi hay eba`m taaraao Jadi aalaadaa kaaj kare tabe taaderao 100 diner kaajer aaotaay neoyaa habe. mukhyamantrIr sarhak Jojanaa khaate ekhanao 2<,>000 koTi Taakaa haate rayechhe. taai ebaar sei khaatei ei Taakaa byabahaar karaa habe. khub shIghrai pher kaaj shuru karaa habe baleo jaanaan subrata mukhopaadhyaay. edin tini jaanaan raajya sarakaar pher toiri karachhe taalikaa. ebaar samIxaa kare prastut karaa habe er saThik taalikaa.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি