Email Print

paakistaaner peshoyaare bisphoraN<,>mRita 23


aaj paakistaaner ek bisphoraNe kamapaxe praaN haaraalen 23 jan. aahater sa`mkhyaa ekhanao parJanta 26. edin sakaale peshoyaarer jaamarud baajaare ghaTe ei bisphoraN. praathamik tadanter par jaanaa giyechhe baajaarer kaachhe ekaTi pik aap bhyaane raakhaa chhilo bomaa. pare bisphoraN ghaTaano hay rimoT kanTroler saahaaJye. aahatader niye Jaaoyaa hayechhe sthaanIya haayaataabaad meDikel kamapleks eba`m leDi riDi`m haasapaataale. aahatader madhye besh kayekajaner abasthaa aasha`Mkaajanak. ei bisphoraNer daay ekhanao parJanta sbIkaar kareni konao jangi sa`mgaThan. aaj bisphoraN haoyaa elaakaay er aageo anekabaar naashakataa o haamalaa chaaliyechhe jangiraa. paakistaan senaa sekhaane anekabaar abhiJaan chaalaaleo bandha karate paareni jangi kaarJakalaap.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি