Email Print

adhyaxake taarakaar marJaadaa: braatya basu


<">siriyaaler taarakaar mato marJaadaa paachchhen raamapurahaaTer adhyaxa. emanaki Jaaraa aakraanta hachchhen eba`m Jaaraa aakramaN karachhen du'paxai sa`mbaadamaadhyamer dbaaraai ei Ti bhi siriyaaler abhinetaa o abhinetrIr mato marJaadaa paachchhen<"> aaj ei mantabya karalen shixaamantrI braatya basu. tini aarao jaanaalen ei bishhayaTi shixaa daphatarer nay. ei bishhayaTi sbaraashhTra daphatarer bibechya. braatya basu jaanaan tini gulor sange boiThake basaben. ebaar adhyaxa henasthaar ghaTanaay adhyaxarai nirapexataa niye prashna tulalo tRiNamUl. raamapurahaaT kaleje adhyaxake henasthaar apabaade ebaar taa`nr dikei aa`Mul tulalen tRiNamUl ka`mgres netaa o puramantrI babi haakim. adhyaxake kaaThagarhaay daa`nrh kariye aaj phirahaad haakim balechhen o`i kalejer adhyaxer asustha haye Jaaoyaar ghaTanaaTio saajaano. tini balen adhyaxa konao bisheshh raajanoitik daler haye ei ghaTanaay o er dike abhiJoger aa`Mul tulechhen. gatakaal sa`mbaadamaadhyamake adhyaxa bibRiti diyechhilen. ebaar kena sa`mbaadamaadhyamake bibRiti diyechhen ei aparaadhe taa`nke henasthaa hate hay. adhyaxa shibaashis haaladaarer opar chale maanasik nirJaatanao. er phale sa`mj`Naa haaraan tini. aar ei ghaTanaay abhiJoger aa`Mul tini tolen tRiNamUl chhaatra parishhad o chhaatra parishhader dike. jaanaa giyechhe edin sakaal 11Taa naagaad raamapurahaaT kaleje sakaale adhyaxa Dhukalei taa`nke o er chhaatraraa taa`nr gharer madhyei dIrghaxan aaTake raakhe. ullekhya<,> gatakaal raamapurahaaT kalej bhaa`Machurh karaar par sa`mbaadamaadhyamake tini balechhilen chhaatraraa jaaniyechhilo taader daabi maanaa naa hale raayaga`Njer ghaTanaar punaraabRitti habe sekhaane. aar ei kathaa sa`mbaadamaadhyamake kena jaaniyechhen sei kaaraNei charam henasthaa hate hay taake. maanasik nirJaataner phale asustha haye sa`mj`Naa haaraan tini. taa`nke nikaTabartI haasapaataale niye Jaaoyaa hale praathamik chiki`tsaar par sa`mj`Naa phere taa`nr. anyadike raajya sarakaar kramaagata shixaa xetre eman ghaTanaay doshhIder dRishhTaantamUlak shaasti naa diye ulTe eman ghaTanaake samarthan kare Jaachchhe sei byaapaare hatabaak bidbajan theke shuru kare saadhaaraN maanushhao. birodhI dalanetaa sUrJakaanta mishra aaj jaaniyechhen ei muhurte er biruddhe byabasthaa naa nile ei ghaTanaa aarao charam parJaaye chale Jaabe. ei puro ghaTanaay mukhyamantrIr bhUmikaarao samaalochanaa karen tini.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি