Email Print

uttaraakhanDe baas khaade parhe mRita 12


ghana kuyaashaar kaaraNe baas khaade parhe mRityu hala 12 janer. ei durghaTanaay aahata 13 jan. er jaaniyechhen baasaTi e 340 phiT gabhIr khaade parhe giye durghaTanaaTi hay. edin tini aarao jaanaan paahaarhe baasaTi niye ghurate giyei niyantraN haariye baasaTi khaade parhe Jaay.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি