Email Print

jangalamahaler unnayan dekhate padabraje mukhyamantrI


aaj jangalamahal Juba u`tsaber samaapti anushhThaane upasthit halen mukhyamantrI mamataa bandyopaadhyaay. jhaarhagraam raajabaarhi theke paaye he`nTe tini pou`nchholen jhaarhagraam sTeDiyaame. taa`nke dekhate raastaar du'dhaare chhilo janataar Dhal. jhaarhagraam sTeDiyaame edin pUrbe ghoshhaNaa karaa bibhinna pyaakejer agragati katadUr taa niye bishleshhan karalen mukhyamantrI. ekai sange tini ghoshhaNaa karalen <'>nija bhUmi<,> nija gRiha<'> pyaakej. eTi gRihahInader janya 5 bachharer parikalpanaa. ei pyaakejer maadhyame o`i a`Nchale Jaader baarhi nei taader deoyaa habe 3 kaaThaa jami. emanaki shuru hayechhe jamir janya paaTTaa deoyaa. tini edin aarao balen jangalamahale toiri habe . chaakarir aabedan Jaaraa karaben taader madhye Jaaraa chaakari paaben naa<,> taader naam thaakabe e. pare sekhaan theke naam niyei sarakaari chaakari deoyaa habe taader. itimadhyei shuru haye giyechhe karmI niyog prakriyaa. jangalamahale 124Ti skulake unnIta karaar kathaa balechhilen mukhyamantrI. aar taar madhye 50Ti skuler kaaj shuru haye giyechhe baleo jaanaan tini. edike aaj mukhyamantrIr saamane 4 jan maaobaadI aatmasamarpaN karalen. mukhyamantrIr kathaamato taader pyaakejao deoyaa hala aajai. jangalamahal Juba u`tsabe mukhyamantrI kaanDa niyeo sarab halen. tini balen ei kaanDe pratyek doshhIder shaasti habe. taaraa dhanI bale arther binimaye kakhonai paar paaben naa. aaj baktRitaa deoyaar samay mukhyamantrI pher kaTaaxa karen baamaphranTake. tini balen 34 bachhar kaaj naa kare taaraa chup kare basechhilen. ekhan 7 maase bartamaan raajya sarakaar ki kaaj karechhe se bishhaye prashna karaar mato adhikaar taader nei. jangalamahal Juba u`tsaber samaapti ghoshhaNaa kare mukhyamantrI aajai Jaaben dIghaay. mukhyamantrIr dIghaa sapharer janya dIghaake be`mdhe phelaa hayechhe karhaa niraapattaay.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি