Email Print

adhyaxa nigraha: karhaa shaasti chaan raajyapaal


kramaagat raajye adhyaxa nidraher ghaTanaay ebaar pher sarab raajyapaal. gatakaal raamapurahaaT kaleje adhyaxa henasthaar 24 ghanTaa Jete naa Jetei edin sakaale e byaapaare mukh kholen tini. aaj sbaamI bibekaanander saardha shatabarshher anushhThaane Jog dite ese tini balen<, ">kalej adhyaxaraa sammaanIya byakti. Jaaraa adhyaxake eman kare henasthaa karechhe taader pratyeker kaThoratama shaasti paaoyaa darakaar.<"> raajye eker par ek shixak o adhyaxa nigraher ghaTanaay pratibaadI bidbajan theke shuru kare saadhaaraN maanushhao. aar ebaar gatakaaler par aaj pher e byaapaare sarab halen raajyapaal. tini aarao balechhen kalejer adhyaxaraa gurutbapUrNa o sammaanIya byakti. taa`nder opar haamalaa kichhutei mene neoyaa Jaayanaa. Jaaraa eman kaaj karechhen taader pratyeker biruddhe karhaa byabasthaa nite habe. edike aaj raamapurahaaT kaleje adhyaxa nigraher ghaTanaay jarhita er sadasyader biruddhe daayer karalen raamapurahaaT kalejeer nigRihIta adhyaxa.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি