Email Print

shoityaprabaaha sange niye phiralo shIt


aagaamI 48 ghantaay daxiNabange shoityaprabaaher sambhaabanaar kathaa aaj jaanaalo aalipur aabahaaoyaa daphatar. emanaki aagaamIkaal taapamaatraar paarad aarao naamabe bale jaanaalo aabahaaoyaa daphatar. gata bachhar Disembarer sheshhe kalakaataa saha daxiNabange shIt chhilo naa balalei chale. taapamaatraa berhe sbaabhaabiker theke 4-5 Digri beshi thaakato. erapar pashchimI jha`Njhaar phale Taanaa 3-4 din bRishhTipaate naakaal hate hayechhe sakalake. tabe ebaar uchchaap balay sare Jaaoyaay pher shIt kalakaataa saha daxiNabange. aaj shaharer taapamaatraa 11<.>4 Digri selasiyaas. Jaa sbaabhaabiker theke 5 Digri kam. kaal aarao kamate paare taapamaatraa. edin kalakaataa saha samagra daxiNabange baibe shoityaprabaaha. emanaTaai pUrbaabhaas dilo aalipur aabahaaoyaa daphatar. anyadike etadin kalakaataa o daxiNabange shIt naa parhaleo shIte kaabu uttarabanga. e chalachhe tushhaarapaat. sei sange goTaa uttarabange taapamaatraa aarao kamabe baleo jaaniyechhe aabahaaoyaa daphatar.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি