Email Print

dIghaake goyaa baanaate shuru prashaasanik ta`tparataa


<">aantarjaatik parJaTan kendra karabo dIghaake.<"> dIghaay 4 din byapI soikat u`tsaber udbodhan kare balalen mukhyamantrI mamataa bandyopaadhyaay. dIghaake goyaa baanaanor udyoge dIghaa pou`nchhe prashaasanik boiThake basalen mukhyamantrI mamataa bandyopaadhyaay. ei prashaasanik boiThake rayechhen raajyer besh kichhu mantrI o sarakaari aamalaaraao. edike mukhyamantrIr dIghaa sapharer janya niraapaattaar chaadare murhe phelaa hayechhe dIghaake. aaj mukhyamantrI udbodhan karalen erao. tini chhaarhaao sekhaane chhilen Tali abhinetrI paaoli daam. chhilen anekmantrI o uchchapadastha sarakaari aamalaa. niraapaattaar khaatire najaradaari chaalaano hachchhe parJaTakader opareo. sImaanta elaakaay toiri hayechhe chekaposT. pashchim medinIpur theke dIghaa Jaaoyaar sab raastaay chalachhe Tahaladaari. najaradaari chalachhe jalapatheo.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি