Email Print

raajye toirite aagrahI


du'Ti toiri karaar janya raajya sarakaarer kaachhe 100 ekar jamir aabedan jaanaalo . aar sbabhaabatai ei aabedanake saanande sbaagata jaanaalo raajya sarakaar. aaj toiri karaar janya jamir aabedan jaanaay. taaraa kalakaataa<,> paanaagarh o shiligurhiteo nirmaan karate chaay . er janya paanaagarhe 60 ekar eba`m shiligurhite 35 ekar jamir janya aabedan jaanaay taaraa. kalakaataate toiri habe du'Ti . praay 200 koTi Taakaa biniyog karaa habe ei prakalpe. er maadhyame paanaagarhe praay 300 o shiligurhite praay 150 janer karma sa`msthaan habe bale jaanaa giyechhe. uttarabange emanite bisheshh konao shilpa nei. aar taai sa`msthaa uttarabanga saha uttara pUrba bhaaratake shiligurhite toirir maadhyame e aarao u`tsaaha dite chaaichhe. edin raajya sarakaarer taraph theke ke ei marme prastaab jamaa deoyaar kathaa jaanaano hayechhe. prastut karaar janya saba rakam subidhaa o sahaJogitaar aashbaas diyechhe sarakaar.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি