Email Print

3y TesT here bhaarater muThor baaire sirija


ei niye parapar 3 baar asibaahinI saamane mukh thubarhe parhalo . er sange tRitIya TesTeo ini`m o 37 raane haaralo bhaarat. tRitIya TesT here ekhan sirijer phal 3-0. aar etei sirij khoyaalo bhaarat. dbitIya ini`mse byaaT karate neme o chhaarhaa byaaTi`me keu pratirodh karate paaralo naa. ei TesT myaache charam asaphal bishbabikhyaata byaaT`im laain aap. dbitIya diner sheshe bhaarater skor chhilo 4 uikeT haariye 88 raan. aar edin byaaT karate neme aauT haoyaar par taaser gharer mato bhe`Me parhe byaaT`m laain aap. 36 raaner madhye 5 uikeT parhe bhaarater. bhaarater haye sarbochcha skor karechhen . tini 75 raan karen. ei niye bideshe parapar 7Ti TesT haaralo dhonibaahinI. anyadike slo obhaar reTer janya 1 myaacher janya nirbaasita karaa hala adhinaayak ke. parer TesT myaache bhaarater adhinaayakatba karaben . edin saa`mbaadik sammelane TesTe haarer janya der byarthataakei daayI karechhen. tin nbalechen<, ">puro sirijei aamaraa bhaalo khelate paarini.<">

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি