Email Print

2 mantrI niye samprasaarita hala raajya mantrIsabhaa


samprasaarita hala raajyer mantrIsabhaa. aaj bikele shapathagrahaNer maadhyame sbaadhIn daayitbapraapta pratimantrI halen tRiNamUler dui bidhaayak. edin raajabhabane Juba kalyaaN daphatarer pratimantrI hisebe shapath nilen arUp bishbaas. chandrimaa bhaTTaachaarJa shapath nilen sbaasthya daphatarer pratimantrI hisebe. bikel 4<.>15er samay raajabhabane raajyapaaler sammukhe mantrI hisebe shapath grahaN karalen Taaliga`Njer tRiNamUl bidhaayak arUp bishbaas eba`m uttar damadamer tRiNamUl bidhaayak chandrimaa bhaTTaachaarJa. anyadike jaanaa giyechhe mantrItber daayitba pete paaren meyar paarishhad shashI paa`njaao. ei ghaTanaar ingit dilen khod mukhyamantrI mamataa bandyopaadhyaay. tabe shyaamapukurer o`i bidhaayak ekhan kochabihaare rayechhen. taai tini aaj shapath grahaN karate paaraben naa. taa`nke kon bibhaage shapath grahaN karaano habe se Ti ekhanao aspashhTa. ullekhya<,> bartamaane mantrIsabhaar sadasyasa`mkhyaa 43. aar aaj aarao du'jan mantrI hisebe shapath grahaN karaay sadasyasa`mkhyaa berhe habe 45.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি