Thursday, 17th Apr, 2014
       
  WEB SITE
 
 

Thursday, 17th Apr, 2014
              
 
TOP NEWS

Bangla

   
 
p¡a f¡®L h¡yd¡ fs®a Q®m®Re Zaheer
Banglalive
 

Mumbai, Jan 17: i¡la£u Ïœ²®L®Vl q¡m M¤h M¡l¡f q®mJ Team IndiaHl ®h¡m¡l Zaheer Khan Hh¡l p¡a f¡®L h¡yd¡ fs®a Q®m®Rez L®e Bollywood Starlet Isha Sharvaniz

H hRl March j¡®p HC n¤i L¡SÏV ®p®l ®gm¡l C®µR B®R a¡y®clz a®h March j¡®p ®L¡eJ i¡®m¡ Ïce f¡Ju¡ e¡ ®N®m BN¡j£ SeptemberH Zaheer-Isha n¤i fÏlZuÏV p¡l®hez

IshaHl OÏeù HLSe S¡Ïe®u®Re c¤'S®elC h¡Ïs®a Ïh®u Ïe®u phlLj LÚb¡ q®u ÏN®u®Rz Zaheer a¡yl Australia Tour ®b®L Ïgl®mC a¡ÏlM ÏWL Ll¡ q®hz

Zaheer Khan Hhw Isha SharvaniHl 6 hR®ll hå¤aÄ Hh¡l ®f±®R¡®a Q®m®R Final DestinationHz Hl B®N L¡e¡O¤®o¡®a Mhl ÏR®m¡ a¡y®c pÇf®LÑl CÏa O®VÏR®m¡z ÏL¿¹¤ ph SÒfe¡®L EÏs®u Ïc®u Hh¡l p¡a f¡®L h¡yd¡ fs®a Q®m®Re c¤'Sez

 
 
LIBRARY»

Apr 2014

Mar 2014

Feb 2014

Jan 2014

Dec 2013

Nov 2013

 
     
Commnets Type In Banglish For English use (Text)

Preview
 
News Today
Home News News Headline Banglalive News Portal: Bengali News, Latest Bengali News, Online Bengali News
p¡a f¡®L h¡yd¡ fs®a Q®m®Re Zaheer
Banglalive, 17/01/12
269 Views

Mumbai, Jan 17: i¡la£u Ïœ²®L®Vl q¡m M¤h M¡l¡f q®mJ Team IndiaHl ®h¡m¡l Zaheer Khan Hh¡l p¡a f¡®L h¡yd¡ fs®a Q®m®Rez L®e Bollywood Starlet Isha Sharvaniz

H hRl March j¡®p HC n¤i L¡SÏV ®p®l ®gm¡l C®µR B®R a¡y®clz a®h March j¡®p ®L¡eJ i¡®m¡ Ïce f¡Ju¡ e¡ ®N®m BN¡j£ SeptemberH Zaheer-Isha n¤i fÏlZuÏV p¡l®hez

IshaHl OÏeù HLSe S¡Ïe®u®Re c¤'S®elC h¡Ïs®a Ïh®u Ïe®u phlLj LÚb¡ q®u ÏN®u®Rz Zaheer a¡yl Australia Tour ®b®L Ïgl®mC a¡ÏlM ÏWL Ll¡ q®hz

Zaheer Khan Hhw Isha SharvaniHl 6 hR®ll hå¤aÄ Hh¡l ®f±®R¡®a Q®m®R Final DestinationHz Hl B®N L¡e¡O¤®o¡®a Mhl ÏR®m¡ a¡y®c pÇf®LÑl CÏa O®VÏR®m¡z ÏL¿¹¤ ph SÒfe¡®L EÏs®u Ïc®u Hh¡l p¡a f¡®L h¡yd¡ fs®a Q®m®Re c¤'Sez
Videos
Courtesy : Ventunotech