Email Print

raajye sboiratantra chalachhe: manoj chakrabartI


<"> toiri aachhe istaphaapatra. balale shudhu taarikh basiye tyaag karabo mantrI sabhaa.<"> aaj mahaakaraNe daa`nrhiye emanaTaai mantabya karalen ka`mgres netaa o raajya mantrI sabhaa sadasya manoj chakrabartI. tini aaj aarao balen <"> ei mantrIsabhaar sthirataa nei, barhai haThakaarI ei mantrIsabhaa. mukhyamantrI sboiratantrI shaasan chaalaachchhe raajye.<"> ullekhya<,> gatakaal taa`nke naa jaaniyei mantrIsabhaay radabadal karen mukhyamantrI mamataa bandyopaadhyaay. manoj chakrabartIr daphatar paribartan kare den tini. ei niyei xobhe pheTe parhen tini. tini balen soujanyabodher khaatire antata mukhyamantrI taa`nke bishhayaTi samparke abagata karate paaraten. tini aarao balen mUlata pratihi`msaa charitaartha karate ei ghaTanaa ghaTaano hayechhe. manoj chakrabartI edin saaph jaanaan ei ghaTanaay tini JatheshhTa apamaanita hayechhen. mukhyamantrIke e byaapaare jij`Naasaa karale tini balachhen maanas bhui`n`Naake tini jaaniyechhilen. ei byaapaare manoj chakrabartI balechhen ka`mgreser sange kathaa balaa uchit chhilo. tini jaanaan tini e byaapaare dillite praNab mukhopaadhyaayer sange kathaa balechhen. tabe tini edin saaph jaaniyechhen taa`nke mantrIsabhaa theke abyaahati deoyaa hok. tini aar thaakate chaana naa mantrIsabhaay. sbabhaabatai taa`nr mantabye pher ka`mgres - tRiNamUl joTer jaT pher prakaashye elo. shudhu taai nai aaj manoj chakrabartI top haa`nkalen ka`mgreserai aar ek netaa o raajya sechamantrI maanas bhui`n`Naar biruddhe. tini aaj maanas bhui`n`Naa du'mukho bhUmikaa nichchhen mantabya kare saraasari aakramaN karen taa`nke. maanas bhui`n`Naa Jadio jaaniyechhen ei byaapaare Jaa balaar tini dalake balaben. edike tRiNamUl ka`mgres neta arUp bishbaas manoj chakrabartIr ehen mantabyake paagaler pralaap bale abhihita karechhen. manoj chakrabartIr baktabye shixaar abhaab rayechhe baleo mantabya karen tini.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি