Email Print

36 ghanTaay 11 shishur mRityu maaladaa haasapaataale


pher sarakaari haasapaataale ekasange ekaadhik shishu mRityu. maaladaa sadar haasapaataale gata 36 ghanTaay mRityu hala antata 11 shishur. tabe 7 shushur mRityu kathaa maanaa hayechhe sarakaari taraphe. gaaphilatir kaaraNe mRityu hayechhe etahulo shishur balei abhiJog mRita shishuder paribaarer. edin pratibaade bixobhao dekhaan taaraa. sbaasthya pratimantrI chandrimaa bhaTTaachaarJer mate maaladaa meDikel kaleje mRita shishuder adhikaa`mshakei anyaanya haasapaataal theke rephaar karaa hay. kayekaTi sadyojaata apariNata haoyaar kaaraNe mRityu hayechhe taader. gaaphilatir kaaraNe mRityu hayechhe kinaa e byaapaare kho`nj neoyaar aashbaas diyechhen tini. Jadio e byaapaare sarakaarake saarbikabhaabe henasthaa karaarao abhiJog karen tini.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি