Email Print

lokaayukta: haaikorTer raaye asantushhTa


gujaraate lokaayukta niyog saThik balei raay dilo gujaraat haai korT. raajya sarakaarer daakhil karaa piTishaner prexite ei raay diyechhe aadaalat. aar ete ekaTu dhaakkaa khelo er sarakaar. ediner raayer par gujaraaTe lokaayukta hisebe bahaal thaakachhen . raajyapaal Jekonaodin shapathabaakya paaTh karaate paaren taa`nke. raajya sarakaarer bipaxe aadaalater raay giyechhe taai asantushhTa raajya sarakaar ei kes niye suprIm korTer dbaarastha habe balei jaanaa giyechhe. ullekhya<,> gata bachhar 25she agaashhTa gujaraater raajyapaal ke sekhaaner lokaayukta hisebe niyog karen. aar taaraparei raajya sarakaarer sange sa`mghaat shuru hay raajyapaaler. birodhItaay sarab han mukhyamantrI eba`m bijepi. bishhayaTi niye raajya sarakaarer paxa theke aadaalate ekaTi piTishan daakhil karaa hay. haaikorTer dbaarastha han . edin ei aadaalatai lokaayukta bahaal raakhaar nirdesh diyechhe. haai korTer ei raayake sbaagat jaaniyechhe bibhinna adhikaar raxaa sa`mgaThan o birodhI dalka`mgres.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি