Email Print

bhikToriyaa dUshhaN: mukhyasachibake talab


bhikToriyaa memoriyaal dUshhaN maamalaay aadaalater nirdesh naa maanaar abhiJoge mukhya sachibake talab karalo kalakaataa haaikorT. dUshhaN niyantraNe Jesab bidhi nishhedh jaari karaa hayechhilo taa niye aadaalater nirdesh amaanya karaa hachchhe. aaj ei abhiJog karen paribeshakarmI subhaashh datta. aar ei abhiJoger opar bhitti kare mukhya sachibake halaphanaamaa jamaa deoyaar nirdesh dilo haai korT. aagaamI 3 saptaaher madhye halaphanaamaa pesh karaar nirdesh diyechhe aadaalat. ullekhya<,> er aage bhikToriyaa memoriyaaler dUshhaN rukhate bahu bidhi nishhedh jaari karechhilo aadaalat. niyama anuJaayI bhikToriyaa memoriyaaler paarshbabartI elaakaay konao gaarhi paark karaa Jaabe naa<,> o`i memoriyaaler chatUrdike toiri karate habe . echhaarhaao bahu bidhi nishhedh jaari karechhilo kalakaataa haaikorT. aar ekhanao parJanta konagulo maanaa hayechhe aar taar agragati katadur. aar konagulo maanaa hayani eba`m taar kaaraNa byaakhyaa kare halaphanaamaa jamaa deoyaar nirdesh dilo aadaalat.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি