Email Print

parikaaThaamo nay<,>apushhTai shishu mRityur kaaraN:


<">maaladaay 8<,>000 shishur janma hay baarhite eba`m mRita 7 Ti shishur madhye 2 Ti shishuke mRita abasthaatei aanaa hayechhilo haasapaataale. aar baaki 5 Ti shishu maaraa Jaay apushhTijanita kaaraNe.<"> aaj emanaTaai daabi karalen mukhyamantrI mamataa bandyopaadhyaay. tini aaj aarao balen pashchimabange xamataay ese tini 2% shishu mRityur haar kamiye phelechhen eba`m 25% kamaaben bale pratishrutio diyechhen. edike gatakaal theke aaj parJanta maaladaa haasapaataale budhabaar 11 Ti shishur par pher aarao 4Ti shishur mRityu hala. shishu mRityu rukhate bisheshh Taask phors gaThan karechhen mukhyamantrI. er dui pratinidhi edin sakaale o`i haasapaataale Jaan. sekhaane giye taaraa sbaasthya aadhikaarikader sange boiThak karen. maaladaa haasapaataale 11 shishur mRityu haleo sarakaaribhaabe grahaN karaa hayechhe 7 Ti shishur mRityur kathaa.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি