Email Print

ashaanti erhaate ebaar ekai dine kalej bhoT


kaleje chhaatra sa`msader nirbaachane ashaanti erhaate ekaTi jelaar antargata sab kaleje ekai dine nirbaachan karaar siddhaanta nila sarakaar. ekai sange Je 200Ti kaleje ekhanao nirbaachan baaki taa sampUrNa karaar nirdesh dilo raajya sarakaar. raayaga`Nj<,> maajadiyaa theke raamapurahaaT kalejer ganDagoler punaraabRitti erhaate edin boiThake basechhilo raajya sarakaar. shixaamantrI braatya basu chhaarhaao boiThake chhilen uchcha shixaa sa`msader cheyaaramyaan<,> uchcha shixaa upadeshhTaa goshhThIr cheyaaramyaan<,> uchch shixaa daphatarer pradhaan sachib o anyaanya aadhikaarikaraa. edin boiThake aarao siddhaant hay aagaamI bachhar theke li`mDaa kamishaner supaarish mene chhaatra sa`msad nirbaachan habe. ei kamishaner supaarish kibhaabe prayog karaa Jaay ei bishhaye bishbabidyaalayake chiThi paaThaabe raajya sarakaar.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি