Email Print

<'Bonhomie':> aanande maatalo


gata du'din Jaadabapur bishbabidyaalay kyaampaase anushhThita haye gelo aayojita baarshhik . aar Jakhan seTaa Jaadabapur bishbabidyaalay takhan seTaa abashyai hate habe parhaashonaar chintaake dure sariye baadhabhaa`Maa aanander kayekaTi din. <'Bonhomie'>er pratham din kaaTalo bibhinna pratiJogItaa o er maadhyame. chhilo gaan eba`m naach. edin shudhu er raai nay baairer praay 90Ti kalej theke chhaatrachhaatrIraa esechhilo ete a`mshagrahaN karate. pratham din ei te gaaite esechhilo byaanD <'>shahar<'>. sandhyebelaa gaan geye maatiye dilo <'>shahar<'>. maatiye dilo taader bikhyaata gaan <'>aamaar bhitara baahire antare antare<'> gaanaTi geye. aar pratham din Jadi haye thaake <'>shahar<'>. taahale dbitIya din balate habe byaanD <'>phasilas<'>er. dbitIya din arthaa`t gatakaal maatalo rUpamer sure. shuru hala <'>aami aami jaani jaani<'> gaanaTi diye. aar erapar rUpam gaailen taa`nr bahu hiT gaan. aar abashyai maataalen <'>bishhaakta maanush<,> haasanuhaanaa<,> ekalaa ghar<'> ityaadi hiT gaan geye. aar phasilaser diyei sheshh hala ei bachharer <'Bonomie'>. ekhan aar kyaampaas aabaar apexaa karabe 1 bachhar. sab bhule aabaar aanande gaa bhaasaate apexaa aarao 1 bachhar.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি