Email Print

desh o raajye paalita netaajir 115 janmajayantI


aaj netaaji subhaashh chandra basur 115tama janma dibas. edin sakaale paarlaamenTe lokasabhaa spikaar mIraa kumaar paarlaamenTer baaki sadasyader sange netaajike shraddhaa`NjalI den. pratibachharer mato ebachharao raajyajurhe bibhinna anushhThaaner maadhyame paalita hachchhe netaaji subhaashh chandra basur 115tama janma jayantI. bhaarater sbaadhINataa sa`mgraame anyatama ek oitihaasik naayak hisebe gaNya karaa hay netaajike. edin reD roDe netaajir mUrtite prathaamaaphik maalyadaan karen mukhyamantrI mamataa bandyopaadhyaay. sekhaane upasthit chhilen sipiaaiem o pharoyaarD blaker netRibRindao. 12<.>15te netaajir janmamuhurte baajaano hay saairenao. netaajir paribaarer paxa theke upasthit chhilen sugata basu.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি