Email Print

jame gela <'>bangaaDDaa<'>r saandhyakaalIn aaDDaa


rabIndrasadane aabaarao jamechhilo <'>bangaaDDaa<'>r aasar. e Jaaraa niyamita aaDDaa maaren taader kaachhe <'>bangaaDDaa<'> natun naam nay. aar taaraai aayojan karechhilo ei saandhyakaalIn aaDDaar aasarer. <'>bangaaDDaa<'>r mUl bhaabanaa <'>bhaashhaaTi chetanaa bhaashhaaTi aalo<'>. rabIndrasadane ei anushhThaaner maadhyame purano kathakataar aasar natun morhake pesh karaa hala. anushhThaane upasthit chhilen <'>kaaler raakhaal<'> chhabir parichaalak shekhar daas. chhilen saahityik kRishh`Na dhar<,> subhaashh choudhuri<,> maanas basu<,> kamal de sikadaar pramukharaa. <'>bangaaDDaa<'>er ei anushhThaane saahityik kamal de sikadaar udbodhan karalen du'Ti patrikaar. ei anushhThaane <'>bangaaDDaa<'>er taraph theke saammaanik deoyaa hala subhaashh choudhuri<,> kRishh`Na dhar pramukha saahityikader. taa`nder haate ei sammaan tule den shekhar daas. <'>bangaaDDaa<'> ekaTi bisheshhatba hala eraa aaDDaa den chhanda miliye. aar erai namunaa dohaarer dal pesh karalen. naam <'>bangaaDDaar aaDDaa<'>. taaraa aabaar katagulo bisheshh bhaashhaar byabahaar karen. Jeman chama`tkaar taader kaachhe macha`tkaar. aabaar dhanyabaad haye Jaay banyadhaad. anushhThaaner sheshh parbe shuru hala supriyar sange <'>kathakataar aasar<'>. supriyar <'>kathakataar aasar<'>ei jame Jaay aaDDaar paribesh.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি