Email Print

kaashmIre tushhaaradhas: ni`nkhoj 7 senaa jaoyaan


jammu o kaashmIrer kupaoyaarhaay bhayaabaha tushhaaradhase ni`nkhoj halen 7 niraapattaakarmI. ei 7 janer madhye 5 jan senaa jaoyaan o 2 jan biesaeph jaoyaan chhilen bale jaanaa giyechhe. ghaTanaar kichhuxan parai sekhaane pou`nchhaay uddhaarakaarIdal. uddhaara karaa hayechhe 1 biesaeph saab-insapekTarer deha. tabe dRishyamaanataa kam thaakaay uddhaarakaaj chaalaate asubidhaay parhate hachchhe taader. edin sakaale kupauyaarhaar graame bhayaabaha tushhaaradhas naame. aasha`Mkaa karaa hachchhe o elaakaar maanushhao o`i dhaser kabale parhechhen. jaruri ta`tparataay chaalaano hachchhe uddhaarakaaj. sakaale baraph keTe raastaa baanaachchhilen jaoyaanaraa. sei samayai durghaTanaar kabale parhen jaoyaanaraa. kaashmIr upatyakaay pher hate paare tushhaarapaat.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি