Email Print

<'>bhaarataratna<'>: taalikaabhukta hayani er naam


er naam paaThaano hayani <'>bhaarataratna<'> sammaaner sambhaabya taalikaay. sbaraashhTramantraker kaachhe <'>bhaarataratna<'> sammaaner janya er naam paaThaayani krIrhaa daphatar. tabe sekhaane rayechhe haki kheloyaarh dhyaanachaa`nd o ebhaaresT aarohI tenaji`m norager naam. krIrhaamantrak byaapaaraTir sampUrNa daay chaapiyechhe er opar. taa`nder baktabya borD er naam paaThaayani. edike er daabi kaarao naam paaThaanor bishhayaTi taader adhikaarer madhye parhe naa. abashya ekhanao bibhinna sUtra theke naam paaThaano baaki. ei bishhaye chUrhaanta siddhaanta nebe pradhaanamantrIr daphatar. ullekhya<,> e bachharai pratham krIrhaaxetre <'>bhaarataratna<'> sammaan deoyaar prastaab gRihIta hayechhe. ekhanao parJanta 42Ti naam paaThaano hayechhe ei sammaaner janya.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি