Email Print

aabaarao baarhachhe shaharer taapamaatraa


aabaar taapamaatraa baarhachhe shaharer. aaj saadhaaraNatantra dibaser din shaharer taapamaatraa chhil 13<.>4 Digri. Jaa sbaabhaabiker theke praay 1 Digri kam. ei taapamaatraa aarao baarhabe bale jaaniyechhe aabahaaoyaa dahatar. sakaal thekei kalakaataa shahar chhil kuyaashaar chaadare Dhaakaa. phale reD roDe kuchakaaoyaajer anushhThaan shuru hay kichhuTaa deritei. natun toiri haoyaa nimnachaaper janyai aabaar samasyaay parhal shIt. kuyaashaar jere Tren chalaachale bighn ghaTe. besh kichhu durapaallaar Tren 1 ghanTaa theke derh ghanTaa derite chhaarhe. bimaan oThaa-naamaar xetreo baadhaa haye daarhaay kuyaashaa.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি