Email Print

kaaND: grephataar chiki`tsak maNi chhetrI


kaanDe sheshh parJant grephataar karaa hal prabIN chiki`tsak o haasapaataaler myaaneji`m DirekTar mani chhetrIke. mani chhetrIr sa`Mge grephataar karaa hayechhe aarek kartaa praNab daashaguptakeo. aaj taader aadaalate tule pulish nijeder hephaajate raakhaar aabedan karabe. er aage -r 6 kartaa sah moT 13 janake grephataar karaa hayechhil. er aage abashy mani chhetrIke goyendaa daphatare Deke jij`Naasaabaad karaa hay kintu grephataar karaa hayani. kintu mRitader paribaarabarger chapei ebaar grephataar karaa hal maNi chhetrIke. tini myaaneji`m DirekTar haleo -r doinandin kaaje Jukt chhilen naa. kintu kichhudiner madhyei pulish doshhIder biruddhe chaarjashiT toiri karabe sexetre kartaader paashaapaashi anyader ken grephataar karaa hal naa sei prashn erhaatei maNi chhetrIke grephataar karaa hayechhe balei mat prashaasaner.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি