Email Print

e a`msha nite shahare imaraan


kalakaataay elen praaktan paak krikeT adhinaayak imaraan khaan. e a`mshagrahaN karate aaj sakaale shahare pou`nchholen tini. edin baimelaay e a`mshagrahaN karaben tini. erapar tini Jaaben shaharer ekaTi paa`nchataaraa hoTele. sekhaane Taigaar patoudi smaarake baktRitaa deben tini. paakistaaner saampratik raajanoitik tathaa praaktan kriket dala netaa imaraan khaan te bhaarater byarthataar janya daayI karen bhaaratIya boli`mke. ullekhya<,>bartamaan paakistaane raajanoitik chaapaan-utorher prexaapaTe daa`nrhiye aaj bitarka sabhaay taa`nke Je naanaabidha prashner sammukhIn hate habe taa balaai baahulya.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি