Email Print

imaraaner sabhaa niye 180 Digri ghure gilDer xamaa


baimelaay imaraan khaaner baktRitaa chalaar samay bidyu`t bibhraaTer janya abasheshhe du:khaprakaash karalen gilDer saadhaaraN sampaadak tridib chaTTopaadhyaay. Jadio gatakaal ei ghaTanaake gilDer ichchhaakRita balei mantabya karen tini. aaj tini balechhen tini gatakaaler ghaTanaay lajjita. edike imaraan khaan gatakaaler ghaTanaa niye bishhayaTi eman kichhui nay bale mantabya karechhen. gatakaal pher andhakaarer lajjaay mukh Dhaakalo kalakaataa baimelaa. buk selaars enD paabalishaars gilDer siddhaante ebaar ei lajjaa. takhan baimelaay e a`mshagrahaN kare nijer baktabya raakhachhilen kalakaataar bishishhTa atithi praaktan paak adhinaayak imaraan khaan. raajanoitik xetra theke krikeT sab kichhu niyei kathaa balachhilen tini. uttar dichchhilen sab prashner aar taa`nr ei baktabyer maajhei nibhiye deoyaa hay ma`Ncher aalo. hatabhambha janataar saamanei ber kare niye Jaaoyaa hay taa`nke. ei ghaTanaay paabalishaars o buk selaars gilDer saadhaaraN sampaadak tridib chaTTopaadhyaayer pratham saaphaai<,> imaraan khaaner janya nirdhaarita samay periye giyechhilo balei ichchhaakRitabhaabe nibhiye deoyaa hay aalo. tabe bibhinnarakam kathaa balaleo gilDer anyatama kartaa sudhaa`mshu shekhar der mate Jantrik goloJoger janya hayechhilo ei ghaTanaa. tridibabaabu aarao jaaniyechhen anushhThaaner anyaanya atithiraa parabartI anushhThaaner janya apexaa karachhilen. aar imaraan khaanake okhaan theke ber kare aanaar janya baadhya haye kayek sekenDer janya aalo nebhaate hay. tabe gilDer paxa theke Jaai saaphaai aasuk naa ken ei ghaTanaar tIbra pratibaad karechhe saahityik<,> krIrhaamahal saha samaajer bishishhTa byaktitbaraa. konao bideshi atithir kathaar maajhakhaane aalo nibhiye ma`Ncha theke taa`nke naamiye aanaa konao bhadrataabodher parichay raakhe naa balei mane karachhe samaajer bishishhTa mahal. ullekhya<,> 36 bachharer kalakaataa baimelaar itihaase aalo nibhe Jaaoyaar ghaTanaa ghaTalo dbitIyabaar.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি