Email Print

du'bachharei raajaarahaaTe dbitIya kyaansaar haasapaataal


raajaarahaaTe druta shuru hate chalechhe chittara`Njan kyaansaar haasapaataaler dbitIya kyaampaas toirir kaaj. Thik karaa habe shilaanyaaser din. tabe taa Thik karaa habe mukhyamantrIr sange kathaa bale. edin dillite e kathaa jaanaan sbaasthya pratimantrI sudIp bandyopaadhyaay. bachhare praay 50<,>000 maanushh upakRita haben natun kyaampaas toiri hale balei aashaa karachhen tini. ei natun kyaampaase haasapaataal o gabeshhaNaa kendra toiri karate kharach habe 563 koTi Taakaa. kendra debe 90% o raajya debe 10% artha. du'Ti parJaaye moT 500 shaJyaar byabasthaa karaa habe. atyaadhunik paddhatite chiki`tsaar paashaapaashi sekhaane chalabe gabeshhaNaar kaajao. du'bachharer madhye ei haasapaataal toiri kare phelaar cheshhTaa karaa habe bale jaanaan sbaasthya pratimantrI.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি