Email Print

jayapurer par kalakaataa<,> bandha tasalimaar bai prakaash


er par ebaar kaTTarapanthI moulabaadIder chhaayaa parhalo e raajye taao aabaar kalakaataa bai melaay. aaj baa`mlaadesher bitarkita lekhikaa tasalimaa naasariner natun bai prakaashita haoyaar kathaa chhilo bai melaay kintu ei bai prakaash aaj baatil kare deoyaa hala. naame konao ek sa`msthaa pulishake tasalimaar natun bai baimelaay prakaash hale samasyaa sRishhTi habe bale aagaam hu`nshiyaari dey. erapar pulisher paxa theke buk selaars enD paabalishaars gilDe ei ghaTanaa jaanaano hale taaraa taader paxa theke bai prakaasher anushhThaan baatil kare dey. pare Jadio o`i bai prakaashaNaar nijasba sTale lekhikaa mahaashbetaa debIr putra nabaaruN bhaTTaachaarJa baiTi prakaash karen. tasalimaa naasariner nijasba jIban smRiti niye rachita ei bai-er naam <'>nirbaasan<'>.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি