Email Print

rel durghaTanaay belaain i`Njin saha 9Ti bagi


pher ghaTalo rel durghaTanaa. shukrabaar sakaale guyaahaaTir kaachhe mirjaate buladojaarake dhaakkaa mere laaichyuta haye dughaTanaa ghaTaay guyaahaaTi-niu bangaaigaa`no chilaaraay pyaase`Njaar. ei durghaTanaay ekhanao parJanta 3 janer mRityur khabar paaoyaa giyechhe. 1 JaatrI saha baaki du'jana buladojaaraTir chaalak o khaalaasi. durghaTanaay Trener 50 jan aahata hayechhen. reler taraphe konao JaatrIr mRityur khabar sbIkaar karaa hayani. tabe aahatader madhye 13 janer abasthaa gurutara. aahatader guyaahaaTi meDikel kalej o haasapaataale niye Jaaoyaa hayechhe. edin sakaale praharIbihIn lebhel krasi`m-e laainer opar chale aasaa ekaTi buladojaarake dhaakkaa maare TrenaTi. sei samay khub drutagatite chhuTachhilo bale laainachyuta haye Jaay i`Njin saha 9Ti bagi. durghaTanaasthale ese pou`nchhoy meDikel riliph Tren o DijaasTaar myaanejamenT Tim. edike durghaTanaar jere kaamaakhyaa-niu bangaaigaa`no sTeshane Tren chalaachal puropuri bandha. guyaahaaTigaamI Trenagulike rongiyaa haye ghurapathe niye aasaa hachchhe.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি