Email Print

najaruler lokagaan niye <'>halud gaa`ndaar phul<'>


gatakaal e haye gela chhaayaanaT sa`msthaa aayojita loka u`tsab <'>halud gaa`ndaar phul<'>. mUlta kabi kaajI najarul isalaam rachita lokagaaner samanbay o smaraN karaa hala ei anushhThaane. upasthit bisheshh atithider sammaan diye shuru hala anushhThaan. bisheshh atithi hisebe upasthit chhilen amar paal<,> paNDit mallaar ghoshh<,> shreemati mallikaa ghoshh<,> shree abhiji`t basu eba`m shree debadatta gupta. pratyekei taa`nder mUlyabaan baktabya raakhalen. ediner anushhThaan hay du'Ti bhaager maadhyame. pratham a`msher naam <'>maaTir sur<'>. eTi kaajI najarul isalaamer rachita lokagaan o rabIndranaath Thaakur<,> jIbanaananda daas o jasImauddin ityaadi kabider kabitaar samanbay. gaayikaa somaRitaa mallik taa`nr surelaa kanThe maatiye dilen ei sangIt sandhyaa. aar taate paaTh kare saarthak sangat dilen sutapaa bandyopaadhyaay. dbitIya a`msher anushhThaan <'> maadaler taale<'>. baa`nkuraa theke aagata saa`notaali ramanI o purushhader Joutha sangat ei saao`ntaali nRityer anushhThaan. taa`nder nijasba jIbaner abasar baa aanandake taaraa bhaag kare nilen anushhThaane upasthit darshakader sange. aar ei anushhThaaner madhye diye aabaar phire aasaar angIkaar niye sheshh hala anushhThaan <'>halud gaa`ndaar phul<'>.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি