Email Print

kyaansaare aakraanta Jubaraaj si`m


kyaansaare aakraanta er bhaaratIya krikeTaar . krikeTer ini`mse saphal haleo nijer jIbaner ini`ms ekhan narhabarhe taa`nr. taa`nr asusthataar kathaa jaaniyechhen taa`nrai phijio. tabe rog ekhan praathamik parJaaye rayechhe. 100% niraamay sambhab ei roger. tini jaaniyechhen ei muhurte aamerikaay chiki`tsaadhIn rayechhen. chalachhe kemotheraapi. aagaamI 9 saptaaha dhare chalabe kemo. ullekhya<,> 2011er akTobar maase baayopasite dharaa parhe taa`nr Tiumaar kyaansaar hayechhe. takhan oshhudh o aayurbedik chiki`tsaa karaa hay. kintu pare dekhaa Jaay hRidapinDer pradhaan dhamanite kichhuTaa a`msher madhyei Tiumaar chhilo taa`nr. erapar aar jhu`nki naa niye ke chiki`tsaar janya niye Jaaoyaa hay aamerikaay. edin taa`nr phijio aagaamI epril maasei aabaar khelate paaraben bale aashaaprakaash karechhen. er asusthataar khabare udbigna bhaarat saha saaraa bishber krikeTapremI maanushh. udbigna krikeTamahal saha desher raajanoitik mahal. sakalerai praarthanaa druta sustha haye uThun ei krikeTaar.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি