Email Print

shIt kaaTiye taapamaatraar paarad urddhamukhI shahare


shIt kaaTiye ebaar taapamaatraar paarad kramasha urddhamukhI shahare. sakaal thekei ganagane roder aa`nch pher aagaam baartaa dichchhe grIshhmakaaler. aalipur aabahaaoyaa daphatarer pUrbaabhaas mato`i baarhalo taapamaatraa. aaj kalakaataar sarbochcha taapamaatraa 32 Digri selasiyaas. Jaa sbaabhaabiker theke 5 Digri beshi. aar sarbanimna taapamaatraa 15 Digri selasiyaas. aar aagaamIdine taapamaatraa naa kame ebaar baarhabe balei pUrbaabhaas aabahaaoyaa daphatarer. emanaki aagaamI 48 ghanTaay daxiNabanger sarbatra taapamaatraa baarhabe. uttarabanger jelaagulite haalakaa o maajhaari bRishhTipaater sambhaabanaa rayechhe baleo jaanaano hayechhe aalipur aabahaaoyaa daphatar theke.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি