Email Print

pher <'>godharaa<'> niye dhaakkaa khela modi sarakaar


gujaraat daangaay narendra modi sarakaarer bhUmikaar tIbra samaalochanaa karalo gujaraat haai korT. 2002e haoyaa er par dharmIyasthaanagulir xatir janya gujaraat sarakaarer <"inaction and negligence">kei daayI karala gujaraat haai korT. haai korT edin raajyer 500Ti dharmIya sthaaner punargaThaner janya xatipUraN deoyaar nirdesh diyechhe raajya sarakaarake. eba`m er be`Nch aaj ei raay dila. 2003e er karaa aabedaner shunaanir pariprexitei aaj ei raay dey aadaalat. ullekhya<,> ei pratham konao aadaalat raajya sarakaarer biruddhe raay dila. edin aadaalat balechhe shudhu bijepi shaasita raajya sarakaarai nay pulishao ei ghaTanaay konao itibaachak bhUmikaa nite paareni. sarakaar o`i samay xatigrasta baarhi o baaNijyik sthaaner janya xatipUraN diyechhilo.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি