Email Print

biraaTer haaph se`Nchuri<,> dbitIya myaach jay inDiyaar


4 uikeTe aaj jay haasil karalo bhaarat. er biruddhe dbitIya ekadiner myaach 47 obhaare 234 raan kare jite nila dhoni baahinI. 8 uikeT haariye 233 raane ini`ms sheshh karalo . aaj er dbitIya ekadiner myaach hala e. edin Tase jite byaaT karaar siddhaanta ney . aaj bhaarater haye aaj nen 3 uikeT. 2 uikeT nen . byaaT karate neme pher shatatama shataraan pete byartha . tini aaj aauT han 48 raane. edike aaj ekadiner myaache 19 tama haaph se`Nchuri karalen . taa`nr moT raan 77. byaaT karate neme maatra 10 raane aauT han .

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি