Email Print

nepaale patha durghaTanaay mRita 3 baa`Maali


nepaale ek patha durghaTanaay praaN haaraalen ekai paribaarer 3 jan. ei paribaar haaorhaar baasindaa. mRitaraa halen sunIl raay<,> taar strI Tumpaa raay eba`m taader 6 bachharer santaan sha`Mku raay. ei durghaTanaay be`nche giyechhe taader 3 maaser santaan. jaanaa giyechhe ekaTi jipe taaraa rabibaar hetoudaa theke kaaThamaanDu phirachhilen. pheraar pathe kulalhaani elaakaay simakholaa nadIr opar setute ekaTi barha paathare dhaakkaa laage jipaTir. erapar niyantraN haariye 50 miTaar nIche jipaTi parhe Jaay. ei durghaTanaay aarao 2 janer mRityu hayechhe. taaraa nepaalerai naagarik. aahata aarao 5 jan. sthaanIya haasapaataale taader chiki`tsaa chalachhe.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি