Email Print

bhaalo kheleo sheshharaxaa hala naa bhaarater


2 myaach jetaar par ebaar Taai karalo bhaarat. aaj er pa`Ncham myaach. bhaarater biruddhe khelachhila . edin Tase jite byaaT karate naame . 9 uikeT haariye 50 obhaare 236 raan kare taa`nraa. 236 raaner jabaabe aaj bhaaratao kare 236 raan. edin o badale khelate nemechhilen o . aaj 91 raan karen . adhinaayak karen 58 raan.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি