Email Print

dilli bisphoraNe prashixita jangi: chidaambaram


ijaraayeler kUTanoitiker strIke hatyaai haamalaakaarIder pradhaan laxya chhila bale aaj jaanaalen sbaraashhTramantrI pi chidaambaram. haamalaakaarIraa jatheshhTa prashixaNapraapta baleo mantabya karen tini. gatakaal raajadhaanIr kendre pradhaanamantrIr baasabhaban theke Dhilachhorhaa dUratbe aakraanta han iharaayeli dUtaabaaser mukhya niraapattaa aphisaarer strI taali Joshuyaa kaaren saha 4 jan. taali ekhan chiki`tsaadhIn. sarakaarer paxa theke kaaukei ei muhurte doshhaarop karaa hachchhe naa baleo jaanaalen chidaambaram. ullekhya<,> 2002e kalakaataay maarkin dUtaabaase haanaar par ei pratham bhaarate konao dUtaabaasakarmI aahata halen.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি