Email Print

u:pradeshe tRitIya daphaay parIxaa raahul-priyaa`Mkaar


aaj uttara pradesh bidhaanasabhaa nirbaachaner tRitIya daphaar bhoTagrahaN chalachhe. raajyer 10 Ti jelaar 56Ti aasane chalachhe bhoTagrahaN. dupur 3Te parJanta bhoT parhechhe 47%. 1 koTi 74 laxa bhoTaar 1018 jan praarthIr bhaagyanirdhaaraN karabe. aaj Je kendragulite bhoT chalachhe taar madhye rayechhe neharu-gaandhI paribaarer marJaadaa aamethi o phulapurao. echhaarhaao bartamaan bidhaanasabhaar 29 jan bidhaayak o 7 jan mantrIrao bhaagya nirdhaaraN habe aaj. aaj nirbaachan grahaN kendragulir madhye 3Ti maao adhyushhita elaakaao rayechhe. sab miliye sakaal 11Taa parJanta moT 20<.>51 % bhoT parhechhe. tRitIya daphaar bhoTake ka`mgres netaa raahul gaandhIr janapriyataar parIxaai balaa hachchhe. aamethi<,> phulapur<,> elaahaabaad ei samasta jaayagaay byaapak prachaar chaaliyechhen raahul gaandhI saha taa`nr bon priyaa`Mkaa gaandhI. aar ei bhoTagrahaN parbe ekhanao parJanta konao aprItikar baa hi`msaatmak ghaTanaa ghaTeni balei jaanaa giyechhe.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি