Email Print

rel er ekhan samay bhaalo taai DiuTi chherhe galp karachhe e


kaal bedhRrhak maar khel aam paabalik haalishahar e. <16th feb 2012(10am).> ThaanDaar jany darajaa jaanaalaa bandh chhilo pechhaner ek kaamaraa, e thamatei dhaakkaa maaraar par ekaTu deri hatei shuru karal bibhats gaaligaalaaj. aar o darajaar saamane taas kheloyaarharaa darajaa khule paalaalo any darajaa diye.aar sthaaniy JaatrIraa uThe ese maarate shuru karal bhetare thaakaa any JaatrIder praay 30 miniT dhare. takhn kothaay chhilo relaoye pulish. taaraa maaser maayanaa peyei ki chale giyechhilo sabaai sonaagaachhi naa chhilo e galparat. khub sundar relaoye byaabasthaa. ekaTu dekhun relamantrI mahaashay. naahale ebhaabei maar khete thaakabe saadhaaran JaatrI

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি